Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Rau an toàn - hướng phát triển kinh tế của nông dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái

16:22 | 30/06/2019 102 lượt xem