Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Sẵn sàng cho Lễ khởi công xây dựng cầu Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

17:59 | 19/12/2019 463 lượt xem