Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Sẵn sàng cho màn đại xòe trong Lễ khai mạc Tuần VH - DL Mường Lò năm 2018

19:40 | 19/09/2018 342 lượt xem