Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Sáng kiến cải tiến kỹ thuật : Thiết bị ngắt tự động hệ thống nước vườn ươm cây giống

17:25 | 13/04/2013 1,735 lượt xem