Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Sở GD-ĐT tập huấn công tác đánh giá các cơ sở giáo dục phổ thông

17:40 | 14/02/2012 532 lượt xem