Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Sở VHTT&DL quán triệt nghị quyết đại hội 11 của Đảng cho cán bộ, đảng viên

11:25 | 13/08/2011 105 lượt xem