Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Sôi nổi Hội thi kể chuyện về Bác Hồ cấp cơ sở tại huyện Trấn Yên

20:21 | 04/07/2019 212 lượt xem