Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tập đoàn Sài Gòn – Thăng Long hỗ trợ 100 triệu đồng cho trường Tiểu học Sơn Lương, huyện Văn Chấn

19:28 | 15/08/2018 289 lượt xem