Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tập huấn tuyên truyền pháp luật về ngăn chặn gia cầm không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái

14:39 | 01/06/2013 1,083 lượt xem