Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu

10:54 | 06/01/2020 110 lượt xem