Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thẩm định kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn

19:40 | 16/12/2019 47 lượt xem