YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Thành phố Yên Bái biểu dương 15 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; giúp đỡ, hỗ trợ hộ nông dân nghèo

18:38 | 29/10/2019 75 lượt xem