Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thị xã Nghĩa Lộ phát động phong trào thi đua vệ sinh và bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải

18:38 | 02/06/2019 88 lượt xem