YÊN BÁI QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 56 – CTr/TU CỦA TỈNH ỦYQUYẾT TÂM ĐƯA YÊN BÁI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG THEO HƯỚNG “ XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC VÀ HẠNH PHÚC” TRỞ THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ VÀO NĂM 2025

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác luyện tập chuẩn bị cho diễn tập KVPT huyện Văn Yên năm 2019

20:05 | 18/05/2019 777 lượt xem