Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thiếu tướng Dương Đức Hòa - tư lệnh quân khu 2 kiểm tra tại BCHQS huyện Yên Bình

10:56 | 18/08/2011 1,370 lượt xem