Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2013

14:56 | 03/12/2012
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2013

UBND TỈNH YÊN BÁI

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

 
   

Số:         /TB-PTTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Yên Bái, ngày 30 tháng 11 năm 2012

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2013

--------------

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Yên Bái thông báo:

Để đảm bảo đủ nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Phát thanh, truyền hình năm 2013 và những năm tiếp theo, Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái cần tuyển một số vị trí việc làm như sau:

I. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN CẦN TUYỂN :

1. Khối kỹ thuật (04 chỉ tiêu) gồm:

1.1- Kỹ sư đồ họa vi tính: Số lượng: 01 chỉ tiêu;

- Mô tả công việc: Thiết kế Vinhet, logo chương trình phát thanh, truyền hình, sân khấu, trường quay, Website;

- Yêu cầu trình độ chuyên môn được đào tạo: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Mỹ thuật, hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường Công lập. có Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; Có khả năng chịu áp lực công việc.

1.2-  Kỹ sư chuyên thiết kế ánh sáng, âm thanh: Số lượng: 01 chỉ tiêu;

- Mô tả công việc: Tham gia sản xuất hậu kỳ, xử lý tín hiệu âm thanh trong các chương trình phát thanh, truyền hình.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành Điện tử viễn thông; Điện tử thông tin; Điện tử Phát thanh, truyền hình; Công nghệ thông tin hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường Công lập.

- Có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

1.3. Kỹ sư sản xuất hậu kỳ 02 chỉ tiêu: Số lượng: 02 chỉ tiêu

- Mô tả công việc: Tham gia sản xuất hậu kỳ, sử dụng thiết bị dựng phi tuyến các chương trình phát thanh, truyền hình, các chương trình truyền hình tiếp.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên ngành Điện tử viễn thông; Điện tử thông tin; Điện tử Phát thanh, truyền hình; Công nghệ thông tin hệ chính quy tập trung, dài hạn tại các trường Công lập.

- Ngoại ngữ, Tin học: Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

2. Khối nội dung: Số lượng 14 chỉ tiêu

2.1. Phóng viên: Số lượng: 05 chỉ tiêu; Yêu cầu giới tính: Nam 03 người; nữ 02 người.

- Mô tả công việc: Hoạt động báo chí Phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành báo chí phát thanh, truyền hình; báo điện tử hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường Công lập.

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

2.2. Quay phim: Số lượng: 04 chỉ tiêu

- Mô tả công việc: Hoạt động báo chí Phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh theo kíp chương trình (1 quay phim, 1 phóng viên).

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, chuyên ngành quay phim, dựng hình hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường Công lập. 

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

2.3. Đạo diễn hình: Số lượng: 01 chỉ tiêu

- Mô tả công việc: Đạo diễn, thư ký biên tập các chương trình phát thanh, truyền hình; Website..v..v.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học, chuyên ngành đạo diễn, sân khấu điện ảnh (hoặc có chứng chỉ đào tạo đạo diễn) hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường Công lập.  

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

2.4. Biên tập viên thời sự quốc tế: Số lượng: 02 chỉ tiêu

- Mô tả công việc: Khai thác, biên tập, biên dịch các chương trình phát thanh, truyền hình từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngoại ngữ ngành tiếng Anh, Pháp, Trung quốc (ưu tiên những người có bằng đại học chuyên ngành khác, có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng vị trí công việc) hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường Công lập.

- Chứng chỉ tin học trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

2.5. Phát thanh viên; Dẫn chương trình 02 chỉ tiêu :

- Đã tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên, ưu tiên những người đã từng cộng tác với các chương trình, các kênh truyền hình.

- Ngoại hình tốt, phát âm tốt, có khả năng trình bày và dẫn chuyện.

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

3. Khối Quản lý; Dịch vụ - Quảng cáo:

3.1. Chuyên viên Văn phòng: Số lượng 01 chỉ tiêu

- Mô tả công việc: Làm công tác Tổ chức - Hành chính, tổng hợp văn phòng.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cử nhân Hành chính; cử nhân Luật hệ chính quy tập trung, dài hạn tại các trường Công lập.

 3.2. Chuyên viên quảng cáo: Số lượng: 02 chỉ tiêu

Tiếp nhận các hoạt động dịch vụ, quảng cáo; xây dựng chiến lược quảng cáo trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình trên địa bàn.

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Kinh tế; Thương mại; Tài chính - Ngân hàng hệ chính quy, tập trung, dài hạn tại các trường Công lập.

- Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trình độ B (sử dụng thành thạo tin học văn phòng).

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC TUYỂN :

1. Đối tượng

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên; Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

- Tuổi đời các ứng viên không quá 30 đối với nữ; 35 đối với nam, Ưu tiên những thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái và những người đã có kinh nghiệm làm báo, cộng tác viên các kênh truyền hình, các Đài PT-TH trong và ngoài tỉnh, người đang hợp đồng có thời hạn, tập việc tại cơ quan.

2. Phương thức tuyển dụng: Thực hiện theo điều 23, Luật viên chức; điều 15, điều 16, điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của chính phủ.

3. Yêu cầu hồ sơ:

Tất cả giấy tờ trong hồ sơ được chính quyền địa phương chứng thực trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày nộp, sắp xếp theo thứ tự sau:

1. Bìa hồ sơ ghi rõ: vị trí dự tuyển, địa chỉ và số điện thoại liên lạc;

2. Đơn xin dự tuyển: viết tay, ghi rõ vị trí thi tuyển;

3. Bản cam kết theo quy định (ứng viên hộ khẩu thường trú ngoài tỉnh);

4. Bản sao Bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời còn hiệu lực;

5. Bản sao Bảng điểm toàn khóa học;

6. Bản sao Chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ (tối thiểu trình độ B); Các văn bằng chứng chỉ khác (nếu có);

7. Giấy tờ chứng nhận kinh nghiệm công tác (nếu có);

8. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh theo quy định;

9. Giấy khám sức khoẻ;

10. Bản sao Sổ hộ khẩu; Chứng minh thư nhân dân;

11. 02 ảnh 3x4 mới nhất.

(Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển, cơ quan không trả lại)

4. Lệ phí thi tuyển, xét tuyển

Áp dụng theo Thông tư liên bộ Số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển, phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

5. Nguyên tắc tuyển dụng :

Các ứng viên được dự vòng sơ tuyển, nếu đủ điều kiện sẽ dược ký hợp đồng làm việc tại Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, được hưởng mức lương theo trình độ đào tạo và dự kỳ thi hoặc xét tuyển viên chức của Đài năm 2013.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 03/12/2012 đến hết 03/01/2013; Các ngày làm việc trong tuần (từ thư 2 đến thứ 6).

Địa chỉ liên hệ: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Yên Bái (Phòng Tổ chức - Hành chính); địa chỉ số 01 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Số điện thoại liên hệ: 029 3855 790 - 0293 852 491 hoặc 0293 561 000.

 

Nơi nhận:                                                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Sở Nội vụ (b/c);                                                                                                                     Đã ký

- BCH;UBKT đảng bộ;

- Ban giám đốc;

- BCH Công đoàn;

- Phòng TC-HC;

- Lưu: TCHC; VT.                                                                                                                  Hà Minh Ất

Từ khóa: