Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Thông tuyến Tỉnh lộ 174 từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu sau sự cố sạt lở đất đá

10:43 | 05/06/2018 681 lượt xem