Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

  Thực hiện Chỉ thị 05 góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo

19:37 | 15/05/2018 367 lượt xem