Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt các đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên

11:32 | 01/02/2020 219 lượt xem