Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội thảo "60 năm Yên Bái học tập và làm theo lời Bác"

12:50 | 18/09/2018 358 lượt xem