Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào Xuân Canh Tý “Khúc ca xuân dâng Đảng”

23:31 | 22/01/2020 181 lượt xem