Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tổng sản lượng lương thực có hạt của tỉnh Yên Bái đạt trên 174.300 tấn

19:48 | 02/07/2016 417 lượt xem