Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Trạm BVTV thị xã Nghĩa Lộ tổng kết mô hình ứng dụng hệ thống canh tác lúa SRI

12:07 | 31/05/2013 2,678 lượt xem