Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Trao đổi đầu xuân với đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ

18:52 | 04/02/2020 73 lượt xem