Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Trao giải Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Yên Bái lần thứ XIII

18:18 | 26/05/2018 382 lượt xem