Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tre măng bát độ - Cây làm giàu của người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

17:10 | 14/07/2019 166 lượt xem