Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Trên 3000 ha sắn của huyện Văn Yên được áp dụng các biện pháp canh tác bền vững

17:08 | 11/11/2011 303 lượt xem