Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Trung tâm giống cây trồng tỉnh áp dụng mô hình giống lúa lai C ưu đa hệ số 1

17:12 | 09/07/2012 790 lượt xem