Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 56 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tổng kết hè 2018 - Chào năm học mới.

19:46 | 13/08/2018 309 lượt xem