Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Trường CĐ Nghề Yên Bái phấn đấu tuyển sinh trên 2.000 chỉ tiêu

18:32 | 29/05/2019 376 lượt xem