Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại tình dục và mua bán người tại thị xã Nghĩa Lộ

20:18 | 17/08/2018 456 lượt xem