Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Tuổi trẻ Yên Bái phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong phát triển du lịch cộng đồng

19:51 | 09/12/2019 127 lượt xem