Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh lở mồm long móng trên đàn gia súc

18:00 | 01/01/2020 125 lượt xem