Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

UBND tỉnh gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

19:36 | 12/07/2016 676 lượt xem