Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

UBND tỉnh triển khai công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn những tháng cuối năm

20:03 | 15/09/2018 205 lượt xem