Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

UBND TP Yên Bái phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

19:04 | 24/04/2018 275 lượt xem