Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Văn Chấn phát động Chương trình “Tình nguyện mùa đông 2019- Xuân tình nguyện năm 2020”

19:58 | 07/10/2019 171 lượt xem