Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Văn Chấn đón bằng công nhận làng nghề trồng, chế biến và bảo quản đặc sản chè Suối Giàng tại thôn Giàng B

19:32 | 10/12/2019 89 lượt xem