Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Văn Chấn thẩm định sản phẩm chè Tuyết sơn trà theo Bộ tiêu chí sản phẩm OCOP

14:31 | 01/12/2019 111 lượt xem