Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Văn học nghệ thuật Yên Bái đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương đất nước

13:46 | 08/08/2015 1,512 lượt xem