Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Văn Yên: "Dân vận khéo" trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

12:01 | 04/09/2019 1,245 lượt xem