Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Văn Yên tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCHTW khóa XI

17:55 | 07/04/2012 336 lượt xem