Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Viện khoa học nông nghiệp VN tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch cộng đồng về phát triển nông nghiệp và sinh kế

17:57 | 07/04/2012 684 lượt xem