Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án tỉnh ký kết quy chế phối hợp

19:23 | 20/06/2019 87 lượt xem