Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải huy động lực lượng giúp nhân dân di dời và dựng lại nhà cửa

10:50 | 27/07/2018 982 lượt xem