Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Xã Sơn A, huyện Văn Chấn đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

17:43 | 15/01/2020 132 lượt xem