Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Xúc tiến thương mại - giải pháp hiệu quả nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ

18:09 | 12/01/2020 31 lượt xem