Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yên Bái: Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép pháo nổ lớn nhất từ trước tới nay

18:51 | 12/01/2020 1,431 lượt xem