Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yên Bái đánh giá kết quả triển khai các đề án thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19-NQ/TW

19:17 | 31/05/2018 606 lượt xem