Yên Bái quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 18 – CTr/TU của Tỉnh ủyQuyết tâm đưa Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025.

Yên Bái: Dừng tổ chức các hoạt động lễ hội tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên

19:56 | 05/02/2020 129 lượt xem